domingo, 27 de octubre de 2019

Curs: Viure en present


Descripció
  
Un dels obstacles més importants a l’hora de viure de forma més plena és la de no viure en present. Estàs preocupat pel que et depararà el futur? Penses sempre o en moltes ocasions que la teva vida era millor abans? Creus que tot el que et passa és conseqüència del t’ha passat? Et fa por viure el desconegut? Qüestions que fan referència a viure sota el dictamen del passat i el futur, que esdevenen trampes per fugir i són un clar símptoma de  no tenir una bona relació amb el que ens dóna la vida, de manca de confiança  i de no acceptar la realitat que ens envolta.  La filosofia ens ofereix un coneixement pràctic e inspirador per a poder habitar el moment en el que estem amb més presència.
Des de l’enfocament de la filosofia sapiencial tractarem d’”experienciar”, a través d’un camí introspectiu d’autoconeixement, qui som realment. El autoconeixement és una indagació de la nostra filosofia personal,  de descobrir quines són les creences limitades i emocions amb les quals ens identifiquem i  que ens allunyen de viure de forma plena. Per assolir una vida bona necessitem estar presents i, per tant, ser més reals. L’abordatge d’aquesta qüestio es fa des d’un enfocament sapiencial i pràctic que parteix de la nostra experiència per a comprendre i discernir aquelles resistències que ens allunyen d’estar presents en cada moment de les nostres vides per a veure amb més claredat el que ens consta acceptar de la vida mateixa.  La filosofia ens ajuda a comprendre de forma sentida -no només des de l’enteniment- les actituds de aferrament, de bloqueig, racionalització,  d’evasió..., en general, podem  qualificar-les  d’actituds “distractores”  perquè ens allunyen de poder viure la realitat  tal com és -d’acceptació i de confiança- i que podem reconèixer per la sensació de no estar en el que hem d’estar. Els principals obstacles per a viure en el present són les trampes imaginàries del passat i el futur  construïdes per el jo psicològic. Veurem, per una banda, quins són els nostres distractors  i de com podem aplicar de forma pràctica a la nostra vida la proposta filosòfica de la noció del no temps de l’etern retorn.  Aquesta indagació filosòfica experiencial ens conduirà a un increment de presa de consciència, que és l’única via de transformació personal. Des d’aquesta perspectiva, la filosofia és una forma de vida, un Art de la vida, que ens fa ser cocreadors de la nostra pròpia existència.

 
 
CONTINGUTS1.-Autoconeixement i presència des de la filosofia sapiencial. La filosofia com ART DE LA VIDA.
2.-Indagació sobre la nostra filosofia personal i operativa: reflexionar sobre aquells judicis, creences i emocions que configuren la nostra forma d'estar i de viure en el món.
3.-Nivells del Jo: Jo superficial, Jo Universal, Jo psicofísic. Identificació de creences limitades del Jo superficial. El Jo Ideal.
4.- El temps psicològic: La trampa del matí. La trampa del futur.
     Viure el present: el no temps de l'etern ara.

 No hay comentarios:

Publicar un comentario