lunes, 1 de noviembre de 2021

TROBADES FILOSÒFIQUES

  


TROBADES FILOSÒFIQUES

 

Les trobades filosòfiques constitueixen un espai de pràctica filosòfica adreçat al públic no especialitzat que parteix del foment de la lectura i del diàleg filosòfic. L’enfocament emprat és el de la filosofia sapiencial que tracta d’una concepció pràctica de la filosofia concebuda com a forma de vida.  La lectura del capítol seleccionat amb el posterior diàleg filosòfic són el punt de partida per realitzar un treball d’autoconeixement inicial, que s’enfoca en un qüestionament de les nostres creences limitades, contradiccions i prejudicis i, que possibilita la creació de una nova mirada sobre algún aspecte personal i vital dels assistents.

 

L’estructura de cada trobada és la següent:

-Comprensió del text proposat i identificació de les principals intuïcions filosòfiques.

-Recerca d’algunes qüestions filosòfiques a partir del temes plantejats en el llibre.

-Diàleg filosòfic (es proporcionaran pautes específiques).

-Conclusions. Què ens aporta l’autor en la dilucidació del tema? Quines són les comprensions principals individuals i del grup?

 

Llibres proposats:

 

-Mónica Cavallé, El arte de ser: Filosofía sapiencial para el autoconocimiento y la transformación. Edit. Kairós.

-Josep Mª Esquirol: La penúltima bondat: assaig sobre la vida humana, Edit. Quaderns Crema.

 

Dates, horari i temes dels diàlegs:

Són 4 trobades filosòfiques al voltant de temes extrets d’alguns capítols dels llibres proposats.  Tots els diàlegs són de 2 hores de duració i es duran a terme a la Llibreria Lluna

 

 

-9 novembre 17.30h-19.30h: La mayoría de edad (Capítol I, El arte de ser, Mónica Cavallé). 

Temes del capítol: Sapere aude, atreveix-te a pensar: ser llum per a un mateix. Els obstacles externs del nostre propi criteri i discerniment:  la instrucció religiosa, dogma científic, la universitat, els partits polítics... Els obstacles interns: la peresa, la comoditat i la cobardia. 

 

-14 desembre 17.30h-19.30h: Amor y Narcisismo: (Capítol XVI, El arte de ser, Mónica Cavallé). 

Temes: L’amor romàntic/narcisisme: la comprensió és la superació del narcisisme. Sensibilitat/susceptibilitat en les relacions amoroses. Relació entre donar i rebre: donar no és complaure/ no hi ha donar sense rebre. 

 

-11 gener 17.30h- 19.30h: Aquí als afores del paradís impossible (Capítol 1, Josep Mª Esquirol: La penúltima bondat: assaig sobre la vida humana

Temes: La condició humana: la generositat o bondat. La vida com misteri i enigma: alteritat i infinit.  Atenció a la senzillesa que ens porta al més profund i a la comprensió. Estar vius/ser capaços de vida.

 

-8 febrer 17.30h-19.30h El desig que es genera (Capítol 3, Josep Mª Esquirol: La penúltima bondat: assaig sobre la vida humana)

Temes: Les persones som en essència desig. Desitjar com intensificació de la vida. El desig com apetit de l’infinit i no de la possessió de la cosa, de l’altre... El desig i la necessitat en relació a la satisfacció. Discerniment de desitjos per la cura d’un mateix.

 

Impartició:

Cristina Avilés Marí, llicenciada de filosofia per la UB, professora de secundària i filòsofa assessora.

No hay comentarios:

Publicar un comentario