jueves, 10 de agosto de 2017

Taller filosofia sapiencial: el sentit de la vida.TALLER DE FILOSOFIA: EL SENTIT DE LA VIDA

DESCRIPCIÓ
La recerca i la necessitat de reflexionar sobre el sentit de la vida ha estat una constant, no tan sols en el pensament filosòfic, sinó també en la vida qüotidiana de moltes persones. Algunes qüestions són: què faig aquí? Per què estic en el món? Quin sentit o finalitat té la meva vida? Quina importància té qualsevol cosa si amb la mort tot s’acaba?  Una de les creences més habituals és que la vida, tal com ens és donada és absurda si no hi ha una raó que justifiqui el nostre patiment i el nostre fugaç pas per aquesta vida. Si no hi ha una finalitat, si la vida acaba amb la mort i no hi ha res més després, quin sentit pot tenir el que fem?
Aprofundir sobre el sentit de la vida, de la nostra vida, està indisociablement unit a la nostra condició finita com a ésser humans, a la nostra  vulnerabilitat, a la convivència amb altres éssers humans i la relació existent amb la resta dels éssers vius i l’Univers.  Des de l’enfocament de la filosofía sapiencial, que enfatitza una dimensió experiencial, comprensiva i transformadora de la filosofia, es proposa que la vida en si mateixa ja és sentit. No hi ha que trobar un significat o una interpretació, que en la majoria dels casos, és aliena a la mateixa vida. L’home troba, seguint la direcció de la  seva pròpia naturalesa, la plenitut o autorealització, que consisteix en l’actualització de les seves potencialitats, de la mateixa manera que un arbre fruiter assoleix la seva plenitut al donar el seus fruits. La manera de experienciar el sentit de la vida, que ja té una direcció natural pròpia, en el plànol  visible i objectiu, és la de que les persones ajustin en la mateixa direcció, en el plànol existencial i subjectiu,  les seves accions, pensaments i afectivitat.  A través d’un treball d’autoconeixement i de la indagació de la  filosofía operativa de cadascun de nosaltres, és a dir, que a partir de les nostres creences, valors i emocions, podem comprendre quin és l’ajust existent entre el sentit objectiu i subjectiu de la vida, que és el que ens proporciona la percepció de viure amb plenitut.

COM FAREM LA FEINA
Farem una part de classe teòrica i una pràctica d’indagació personal basada en el diàleg filosòfic que possibita comprendre si vivim la nostra vida (sentit subjectiu i experiencial) d’acord amb la nostra naturalesa (sentit objectiu).  No es tracta de fer una exposició teórica  sobre les diferents teories filosòfiques sobre el sentit de la vida, sinó d’una indagació del sentit de la nostra vida, a partir de la nostra pròpia experiència, establint un diàleg a partir de l’enfocament de la filosofía sapiencial, que es basa en un treball d’autoconeixement i de qüestionament de creences i judicis de valor que obstaculitzen el procés natural d’actualització de les nostres potencialitats.
Els exercicis bàsicament es treballaran des de situacions problemàtiques personals dels propis assistents o en aspectes relacionats amb la temática,  que es vulguin aprofundir més. Davant d’aquestes situacions o aspectes reaccionem amb certes conductes i emocions, que estan sustentades per creences limitades. Per exemple: Crec que la vida és absurda perquè n’hi ha esdeveniments (catàstrofes, accidents, morts sobtades) que no haurien de passar (creença). Això em genera viure la meva vida des de la ràbia i la impotencia (emocions). Comprendre que la identificació de la Vida amb l’absurditat d’algunes situacions doloroses no s’ajusta al que és la Vida en si mateixa (Logos, Tao)  ens permet experienciar el món i la nostra existència des d’una altra perspectiva.
Es complementa la reflexió, el diàleg filosòfic i el treball d’autoconeixement a través d’alguns textos filosòfics i de meditacions.

TEMAS
S’estructura en tres parts:
1.Interpretacions del sentit:  significat, valor i direcció.
2. Plànols del sentit de la vida:
a) El sentit objectiu i invisible: Logos i Tao.
b) el sentít visible: Spinoza: el conatus. Estoicisme: principi rector.
c)  els sentit subjectiu: autoconeixement i filosofia operativa.
3. Sentit de la vida.  Com viure conforme a la Natura?  discerniment, acceptació i confiança.

Inici: a l’octubre (1 hora setmanal). Duració 2 mesos.
Lloc impartació: Fàbrica Ramis.
Preu: 40 €


No hay comentarios:

Publicar un comentario